Whitney Houston Flash Mob Feb 13, 2012 in Harlem, New York